Verzekeringen

Uw Expert in Verzekeringen

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar zijn we specialisten in verzekeringen en staan we eerst en vooral aan de kant van de klant. Wij zijn zowel raadgever als tussenpersoon voor onze klanten, die wij vertegenwoordigen naar onze partner-verzekeraars. Elke klant is voor ons even belangrijk.

 

Bent u voldoende beschermd? Of bent u misschien wel overbeschermd? Wij analyseren uw specifieke behoeften en denken samen na over de bescherming van uw gezin, patrimonium of bedrijf. Kortom al uw activiteiten in het dagelijkse leven.

Bekijk Ons Aanbod Verzekeringen Catalogus

Verzekeringen zijn een complexe materie.

Gelukkig is Ardeon elke dag in de weer met de ingewikkelde regels en financiële wetten die verband houden met je privé- en professionele leven. Onze kennis van zaken helpt je om de juiste keuzes te maken. Zodat je later, bij een schadegeval, niet moet vaststellen dat je verkeerde keuzes maakte.

Ardeon is een onafhankelijk adviseur die voor jou afzonderlijk de voordeligste oplossing zoekt. Bovendien kaunnen wij je verzekeringen van diverse maatschappijen aanbieden. Wij zijn dus wettelijk noch economisch aan één bepaalde maatschappij gebonden. Zo kunnen wij je begeleiden bij je keuze uit het ruime aanbod.

Wij zijn géén:

  • Agent: een tussenpersoon, verplicht verbonden aan één maatschappij, die dus uitsluitend advies geeft over de verzekeringen die zijn maatschappij aanbiedt.
  • Directe Verzekeraar: maatschappijen die hun verzekeringscontracten rechtstreeks aan de man brengen. Ze verkopen hoofdzakelijk gestandaardiseerde producten (voor een groot publiek) of heel specifieke verzekeringen (gericht op een specifieke doelgroep).
  • Bankkantoor: Via bankkantoren verkopen de meeste banken ook verzekeringen. Je beschikt echter niet altijd over de nodige informatie om de juiste keuze te maken, omdat de banken soms onvoldoende duidelijk maken of een aangeboden product een puur financiële belegging is of een verzekering.

Ardeon is ingeschreven bij de FSMA als verzekeringsmakelaar onder het nummer 114461 A. De wettelijke beschrijving van onze diensten vindt u hier.

  • Onze medewerkers bezitten de wettelijk vereiste beroepskennis  en garanderen professionele betrouwbaarheid.
  • Wij waarborgen een voldoende financiële draagkracht om onze operaties uit te voeren en hebben daarnaast alle eventuele risico’s voor beroepsaansprakelijkheid degelijk verzekerd. Op deze manier kan de relatie met onze klanten volledig in dienst van hun belangen staan.
  • Wij nemen niet deel aan promotie, sluiting of uitvoering van verzekeringsovereenkomsten die strijdig zijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen van het Belgisch recht die van algemeen belang zijn, wanneer het gaat om verzekeringsovereenkomsten gesloten met een niet in België toegelaten verzekeringsonderneming.
  • Wij handelen enkel met toegelaten en gemachtigde ondernemingen in toepassing van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen.

Bij een schadegeval kunnen belangenconflicten ontstaan tussen een verzekeraar en de verzekeringsnemer. Elk distributiekanaal gaat daar anders mee om.

Slechts 1,8% van het totale aantal klachten in 2006 was gericht tegen een van de 2200 erkende makelaars in verzekeringen. Dankzij het nauwe contact met de verzekerde vinden beide partijen voor de meeste conflicten samen een oplossing. Ardeon is onafhankelijk van de verzekeringsmaatschappijen en dat garandeert onze loyaliteit t.o.v. onze klanten. Bij een schadegeval betekent de klant immers nooit een kost, integendeel.